ผ้าหางกระรอก

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ผ้าหางกระรอก ผ้าที่นำมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความประณีตสวยงามเป็นที่รู้จักกันดีมาแต่โบราณ จนเป็นที่รู้จักของคน โคราชและคนทั่วไป คือ ผ้าหางกระรอก

ผ้าหางกระรอกเป็นผ้าพื้น ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งน่าจะเรียกชื่อตามผิวสัมผัส เพราะลายที่ปรากฎบน เนื้อผ้า เป็นเส้นฝอยฟู มองดูเหมือนขนอ่อน ๆ เหลือบระยับ คล้ายกับขนของหางกระรอกแลดูสวยงาม แปลกตา

วัสดุที่ใช้สำหรับทอผ้าหางกระรอก ได้แก่ เส้นใยไหมหรือเส้นใยฝ้าย
ผ้าหางกระรอกที่ทอด้วยไหม เนื้อผ้ามีลักษณะละเอียด เย็นเป็นเงามีสีเหลือบ ถ้าทอด้วยพิม ๒ ตะกอ สีของผ้าจะมีสีเดียวกันทั้ง ๒ ด้าน แต่ถ้าทอด้วยพิม ๓ ตะกอ สีของผ้าด้านหนึ่งจะมี สีอ่อน สามารถเลือกใช้สีเข้มหรืออ่อนได้ตามความต้องการ ถ้าใช้เส้นใยฝ้าย เนื้อผ้าจะไม่ละเอียดเป็นเงาลายฝอยฟูที่ปรากฎบนเนื้อผ้า แลดูไม่ละเอียดอ่อนเท่าลายผ้าที่ทอด้วยไหม

กรรมวิธีในการทอผ้าหางกระรอก ใช้วิธีการเดียวกับการทอผ้าพื้นทั่วไป ต่างกันตรงไหมที่ใช้ทำเส้น พุ่ง ต้องใช้ไหม๒ เส้น นำมาตีเกลียวหรือควบด้วยวิธีปั่น เส้นพุ่ง ๒ เส้นให้เป็นเส้นเดียวกัน เส้นหนึ่งจะ เป็นสีของไหมยืน อีกเส้นหนึ่งต้องเลือกสีให้ กลมกลืนเหลือบ จึงเรียกไหมนี้อีกอย่างหนึ่งว่า ไหมลูกลาย นำไปพุ่งกับเส้นยืน ทอออกมาเป็นเนื้อผ้า แลดูเป็นเส้นฝอยฟูเหลือบ ระยับผ้าหางกระรอกแต่ละผืนยาว กว่าผ้านุ่งธรรมดา ๒ เท่า เพราะสมัยก่อนทอสำหรับใช้นุ่งโจงกระเบน

การประยุกต์ใช้ นอกจากใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่น ใช้นุ่งโจงกระเบน ตัดเสื้อพระราชทาน ตัดเครื่อง แต่งกายสตรี ฯลฯ แล้วยังใช้เป็นผ้าในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ผ้านุ่งบวชนาค ผ้าคลุมศพ ผ้าห่อบาตร คู่บ่าวสาวบางคนใช้สำหรับเป็นผ้าไหว้ เศษผ้าที่ เหลือนำไปประดิษฐเป็นพวงกุญแจ กระเป๋าถือ ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน ฯลฯ

งานย่าโม' 53

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553
โรคเพลี้ยแป้ง

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553เพลี้ยแป้ง (Mealy bug) เป็นแมลงปากดูด จัดอยู่ในวงศ์ Pseudococcidae อันดับ Homoptera แต่นักอนุกรมวิธานบางกลุ่มได้จัดอยู่ในอันดับ Hemiptera แมลงวงศ์นี้มีลักษณะพิเศษคือ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพศเมียสามารถผลิตไขแป้ง (mealy wax) สีขาวปกคลุมลำตัวไว้ และสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งแบบใช้เพศและแบบไม่ใช้เพศ


เพลี้ยแป้งที่เข้าทำลายต้นหม่อน Mealy bug (Maconellicoccus hirsutus Green) เพลี้ยแป้งชบา (Hibiscus mealybug) เป็นเพลี้ยแป้งชนิดเดียวกันกับที่ทำลายต้นชบา ซึ่งจัดเป็นแมลงปากดูดรูปร่างกลมคล้ายรูปไข่ ตัวเต็มวัยจะขับสารคล้ายแป้งสีขาวออกมาปกคลุมตัวเมื่อเจริญเต็มวัยตัวเมียไม่มีปีกจะวางไข่มีขนาด 0.15 - 0.30 มิลลิเมตร ประมาณ 200 -400 ฟอง หลังจากวางไข่ 2 - 5 วัน จะออกแยกย้ายดูดน้ำเลี้ยงตามยอดหม่อน เพศเมียจะใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโตเพียง 22 - 29 วัน ส่วนเพศผู้ใช้เวลาเพียง 16 - 22 วัน รวมชีพจักรของแมลงชนิดนี้ประมาณ 29 - 36 วันการระบาดและการทำลายของเพลี้ยแป้ง ในช่วงฤดูฝนพบว่า เพลี้ยแป้งมีการระบาดน้อยกว่า จนไม่มีผลต่อแปลงหม่อน แต่ในฤดูแล้งโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ กับเดือนกรกฎาคม เพลี้ยแป้งจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์ (asexual reproduction) เพลี้ยแป้งจะดูดน้ำเลี้ยงบริเวณยอด ตา ใบ และโคนใบ ทำให้ใบหม่อนหดและหงิกกลายเป็นปม การมีใบหดและหงิกงอนั้นเพื่อหลบศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่าลาย หม่อนจะแสดงอาการใบถี่ หักง่าย ยอดหัก และจะแตกออกเป็นกระจุก ผลผลิตของหม่อนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งจะมีมดดำเป็นพาหะ โดยมีผลประโยชน์จากน้ำหวานของเพลี้ยแป้งถ่ายออกมาเป็นอาหารให้
การป้องกันและกำจัด
1. ในช่วงที่เกิดเพลี้ยระบาด ถ้าพบส่วนที่หงิกงอซึ่งเกิดจากการทำลายของเพลี้ยแป้งต้องตัดมาเผาทำลายเสีย เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์และแพร่พันธุ์ระบาดไปยังแหล่งอื่น
2. กำจัดมดในแปลงหม่อน
3. ใช้สารเคมีฉีดพ่น แต่ควรระมัดระวังสารพิษตกค้างในใบหม่อนบุคลลากร(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)การประกวดเส้นไหม, ผ้าไหม, สิ่งประดิษฐ์, และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา,บุคคลทั่วไปร่วมประกวดเส้นไหม,ผ้าไหม, สิ่งประดิษฐ์,และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ปี 2553ด้วยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม จะดำเนินการจัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สิ่งประดิษฐ์จากรังไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ปี 2553 ทั้งในระดับเยาวชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ จำนวน 35 ประเภท รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ข้างล่างค่ะhttp://www.itqthaisilk.com/qthaisilk/view_updatenews.php?aid=57

กรมหม่อนไหม

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

กรมหม่อนไหมจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นกรมที่ ๑๓ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และกฎหมายมีผลใช้บังคับเป็นกรมหม่อนไหม
ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป


การฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในยุคปัจจุบัน

หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว จึงดำเนินการจัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีลำดับการดำเนินงานดังนี้ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ เรื่องการอนุรักษ์หม่อนไหมไทย
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องขอให้จัดตั้งสถาบันหม่อนไหมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๔ เมษายน ๒๕๔๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เห็นสมควรจัดตั้งสำนักงานหม่อนไหมแห่งชาติขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดภารกิจต่างๆที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ให้มีการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ สถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมสัมมนากับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาบทสรุปในการคุ้มครองผ้าไหมไทย
๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีได้จัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเป็นส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและบริหารจัดการ ด้านหม่อนไหมให้เป็นไปอย่างเป็นระบบครบวงจร
การดำเนินงานของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังไม่บรรลุภารกิจอย่างเป็นระบบครบวงจร จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้ง เป็นหน่วยงานระดับกรมดังนี้ “กรมหม่อนไหม” ได้รับการจัดตั้งขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลเป็นหน่วยงานตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา และเป็นกรมลำดับที่ ๑๓ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติหม่อนไหมโคราช

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

ส่วนที่ 1 ส่วนหลักศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา แต่เดิมในระยะแรก ๆ มีชื่อว่า สถานีค้นคว้าทดลองและส่งเสริมการเลี้ยงไหมนครราชสีมา สังกัดกองค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรม เริ่มก่อกำเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดยกรมธนารักษ์ ได้มอบที่ดินจำนวน 425 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งมอบหมายให้นายศรีฉันท์ นาคะประทีป เป็นหัวหน้าสถานี ต่อมาราวปี พ.ศ. 2510 จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอแบ่งพื้นที่จำนวน 150 ไร่ ให้กับทางโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เพื่อขยายที่เรียนของโรงเรียนประจำจังหวัดชาย จึงเหลือพื้นที่เพียง 275 ไร่ จุดประสงค์ในการก่อตั้งครั้งนี้ เพื่อจะทำการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผสมพันธุ์ให้ได้พันธุ์ดีและเหมาะสมกับประเทศไทย และให้การศึกษา อบรมด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศให้ดีขึ้น หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาประเทศไทยและได้มาพบปะเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไทย พร้อมเสนอแผนพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจัดตั้งสถานีย่อยอีกหลายแห่ง และในที่สุดได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตามแผนงานโคลัมโบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2523
ปี พ.ศ. 2514 สถานีค้นคว้าฯนี้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์วิจัยและอบรมหม่อนไหมนครราชสีมาทำการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง เป็น ศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมา ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 4 อุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร ก่อนการรวมงานหม่อนไหมเพื่อจัดตั้ง สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีรายนามผู้บริหารสถานี/ศูนย์ ดังนี้

1. พ.ศ. 2509 – 2515 นายศรีฉันท์ นาคะประทีป
2. พ.ศ. 2515 – 2524 นายสมชาติ รัตนชาตะ
3. พ.ศ. 2524 – 2530 นายสมโพธิ อัครพันธุ์
4. พ.ศ. 2530 – 2541 นายปาน ปั้นเหน่งเพชร
5. พ.ศ. 2541 – 2548 นายพีระพงศ์ เชาวน์เสฎฐกุล


ส่วนที่ 2 ส่วนงานการผลิตพันธุ์หม่อนไหม

ตั้งอยู่ริมถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย เดิมชื่อศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 2 นครราชสีมา เริ่มก่อสร้างศูนย์ ปี พ.ศ. 2525 โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตอบสนองความต้องการพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดีที่ขณะนั้นเกษตรกรมีความตื่นตัวต้องการเลี้ยงไหมสูงมาก แต่ทางราชการมีพันธุ์หม่อนและไข่ไหมอยู่จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ และมีพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2527 โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น ศูนย์ฯ แห่งนี้ได้ดำเนินการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีและพันธุ์หม่อนบริการแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ และเลย ต่อมาปรับโครงสร้างระบบราชการใหม่ในปี พ.ศ.2545 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา(หม่อนไหม) สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
กรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนการรวมงานด้านหม่อนไหม จัดตั้งสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีรายนามผู้บริหารศูนย์ ดังนี้
1. พ.ศ. 2525 – 2544 นายวีระชาติ ชมชื่น
2. พ.ศ. 2545 – 2547 นายสวัสดิ์ บึงไกร
3. พ.ศ. 2547 - 2548 นายกอบชาญ พุกกะเวส

การรวมตัวเป็นหน่วยงานเดียวกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้ง สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนำส่วนราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับหม่อนไหมในกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรมารวมกัน เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์หม่อนไหม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ครบวงจรนับตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป การตลาดและการจำหน่าย ในจังหวัดนครราชสีมา มีหน่วยงานทั้ง 2 ส่วนดังข้างต้นที่กล่าวมา จึงได้ยุบรวมกัน เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครราชสีมา อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา) สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายนามผู้บริหารศูนย์ฯ ดังนี้
1. พ.ศ. 2548 – 2549 นายสมพงษ์ ไกรพจน์
2. พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน นายสันติ กลึงกลางดอน